Столична община обявява процедура за кандидатстване за еднократно награждаване на учители, класирали на призови места отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през уч. 2018/2019 г.

 

О Б Я В А

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА обявява процедура за кандидатстване и подаване на документи за получаване на еднократна парична награда от учители, класирали на призови места ученически отбори и индивидуални състезатели в Ученически игри през учебната 2018/2019 година.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Обява

2. Процедура

3. Писмо до кмет на район и директор на училище

4. Бланка на Заявление за  предоставяне на еднократна парична награда

Пълна информация за ОБЯВАТА и Официално класиране по вид спорт, възрастова група и пол в Трети (зонален) етап и Четвърти (финален) етап на Ученически игри, както следва: 

https://www.sofia.bg/school-games 

29.08.2019