Столичната община е партньор в международен проект за развитие на младежкото предприемачество

Проектът NewGenerationSkills се осъществява с подкрепата на Програмата за транснационално сътрудничество за Дунав в рамките на Програма „Интеррег“ под ръководството на местната власт и общината на 11-ти район на Будапеща, Уйбуда (Унгария). Проектът се нарича „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион" и се изпълнява по Програма „Дунав" (2014 – 2020) на Европейския съюз (ЕС).

Столичната община участва като партньор в разработването на проект за насърчаване на младежкото предприемачество с цел развитие на иновации. Проектът е на обща стойност 111 572.70 евро, от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Дунав" и 15% са от национални средства, осигурени от републиканския бюджет чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Партньори в проекта са европейски столици и градове. Водещ партньор е район Обуда – Будапеща (Унгария), а останалите партньори са градовете Белград (Сърбия), Марибор (Словения) и Грац (Австрия), както и Столична община чрез „Асоциация за развитие на София“, Регионална асоциация за развитие на град Клуж (Румъния), Университета на Белград, Център за развитие на МСП към Университета в Будапеща и три неправителствени организации от Словения, Австрия и Чехия.

Основната цел на проекта е развитие на уменията и компетенциите на младите хора. Ще бъде проучен опита на градовете за политиките и мерките за образование и заетост на младите хора на възраст 15 – 29 години в прехода от образованието към пазара на труда.

Основната цел на проекта NewGenerationSkills е да създаде благоприятна среда, насочена към младите хора на местно равнище, така че иновативните идеи да се развият от идеи в решения, особено в областта на социалните иновации.

Проектът ще усъвършенства съществуващите механизми за сътрудничество между участниците, за да създаде съвместни местни схеми за подкрепа, които да подготвят местните младежи с компетенции и умения от ново поколение.

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020

 

25.05.2018