Столична община обявява обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“
Обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг, свързан с изпълнението  на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“ и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

Публикувано на 16.02.2021 г.

Линк за присъединяване: https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mc7bd04279712dd88d7ae5ed3d6dd924e

Номерът на срещата е: 181 222 1405
Парола: sofia1000

Забележка: Срещата се отваря на 17.02.2021 г. в 15:50 часа. Моля участниците да влизат в обсъждането с имена, изписани на кирилица.


ПОКАНА

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг, Столична община кани местната общност на обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг, свързан с изпълнението  на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“, и проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

  • Размерът на дългосрочният дълг, който Столична община има намерение да поеме е, както следва:
    - до 600 000 лева за изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“;
    - до 825 000 лева за изпълнението на проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“;
  • Начин на финансиране – чрез заем от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“;
  • Дългосрочният общински дълг ще бъде изплащан с бъдещи приходи на Столична община;
  • Няма предвидено обезпечение на дълга;
  • Запитвания и въпроси по проектите могат да се изпращат на e-mail: d.damyanova@sofia.bg до 12:00 ч. на 17.02.2021 г.

Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 17.02.2021 г. от 16:00 часа, линк за събитието ще бъде публикуван на сайта на Столична община, www.sofia.bg.

Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“, район „Оборище“

Проект „Развитие на културната инфраструктура в Столична община чрез инвестиции в обновяване на ОКИ „Средец“, район „Оборище“

 

 

10.02.2021