ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5, за нуждите на централната администрация”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Изготвяне на „Работен проект“, изграждане и сертифициране на оптична кабелна линия и активно оборудване между сградите на Столична община: ул. „Московска“ № 33 - ул. „Будапеща“ № 17 - ул. „Сердика“ № 5, за нуждите на централната администрация”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9021418.

Допълнителни документи:


***

Въпроси и отговори 1


***
Класиране

24.10.2013