Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 г.

 

2018 ГОДИНА

 

Във връзка с Решение No 174/15.03.2018 г. на Столичния общински съвет  са одобрени за финансиране по Програма за развитие на физическото възпитание и спорта следните проекти на образователни институции, районни администрации, малки населени места, спортни клубове и неправителствени организации – сесия 2018 г.

I. Проекти на училища и детски градини с общ бюджет 186 160 лв.
ІІ. Проекти на районни администрации и малки населени места с общ бюджет 96 217 лв.
ІІІ. Проекти на спортни клубове и организации с общ бюджет 114 383 лв.
IV. Проекти на младежки дейности с общ бюджет 43 240 лв.
V. Проекти на училища и детски градини с по-нисък брой точки, които няма да бъдат финансирани  поради изчерпване на финансовия ресурс
VI. Институциална договореност. Мониторинг и отчитане на проектите. Изисквания за информираност и публичност


Формуляри за финансов и съдържателен отчет:


Формуляри за мониторинг:


Телефон и електронна поща за регистрация и участие в срещата:

За допълнителна информация и въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения:

  • Невена Димитрова – главен експерт в дирекция ПИСТ
  • Мария Георгиева – главен експерт в дирекция ПИСТ

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2017 г. – отчети

  • Решение No 19/25.01.2018 г. за приемане на отчет по Програмата за изпълнение на общинската стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО през 2017 г.
  • Отчет за изпълнение на сесията за програмно финансиране през 2017 г.
  • Отчет за 2017 г. за финансирани дейности по проекти на образователни институции, районни администрации и малки населени места
  • Отчет за 2017 г. за финансирани проекти на спортни клубове и младежки организации
25.01.2018