Проект за промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.

Проект за  промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура” и в Съдържателен обхват, насоки за кандидатстване и параметри на Програмата за 2017 г.

Публикувано на: 07.07.2016 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Надежда Семова и Ирина Занева, e-mail: dko_so@mail.bg, тел.: 02/9877894; 02/9882008

Вносители: Малина Едрева - председател на ПК по образование, култура, наука и културно многообразие, д-р Тодор Чобонжв - заместник-кмет на Столична община, Венцислав Мицов - общински съветник и Виолета Тодорова - общински съветник

Доклад и проект за решение

07.07.2016