Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005 г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012)

Проект за Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община (Приета с решение №332 по Протокол №48 от 19.05.2005 г.; посл.изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол № 32 от 20.12.2012)

Публикувано на: 05.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносител: Радослав Тошев, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

05.09.2013