Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Проект за Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално - декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносител: арх. Петър Диков, главен архитект на Столична община

Доклад и проект за решение

28.05.2013