Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Проект за изменения и допълнения в глава четвърта „Конкурси за организиране на ученическото столово хранене” от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Публикувано на: 19.09.2013 г.

До гласуването на нормативния акт от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/8468152

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

19.09.2013