Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с решение 520 на Столичния общински съвет по протокол 48 от заседанието на 26.09.2013 г.

Публикувано на: 5.11.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Виолета Захариева, e-mail: v.zaharieva@sofia.bg, тел.: 02/9377338

Вносители: Зафир Зарков, общински съветник в Столичен общински съвет и Йордан Господинов, общински съветник в Столичен общински съвет

Доклад и проект за решение

05.11.2013