Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Проект на Изменение и допълнение на Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 4.12.2013 г.

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от дирекция "Образование", e-mail: obrazovanie_so@abv.bg, тел.: 02/9433183

Вносител: д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

04.12.2013