Проект на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/

Проект на цени, във връзка с Наредба за организация на движението на територията на Столична община /НОДТСО/

Публикувано на: 25.11.2015 г.

Вносители: Екатерина Йорданова, общински съветник в Столичен общински съвет и Любомир Христов, заместник-кмет на Столична община

Доклад и проект за решение

25.11.2015