ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2018 г.

Днес (10 юли 2017 г.) в Американския център на Столична библиотека се проведе пресконференция по повод стартирането на Програма „Култура” на Столична община с предстояща сесия за 2018 г.
Г-жа Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичен общински съвет, доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община, г-жа Биляна Генова, директор на Дирекция „Култура” и проф. Николай Йорданов, председател на Творческия съвет на Столична програма „Култура” запознаха присъстващите с актуалната информация и условията за кандидатстване по Програма „Култура” за 2018 г.
Във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., в съдържателния обхват на Столична програма "Култура" и тази година е включен специален приоритет, а именно: СОФИЯ - ГРАД-ДОМАКИН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2018 г., със следните цели:

• Представяне на културата и традициите на България по начин, който е съвременен, атрактивен и въздействащ, създавайки положителен образ за страната в европейски контекст и дълготраен интерес към нейните ценности за българската и за чуждестранна публика.

• Насърчаване на европейското измерение в културния живот, пресъздаване на европейски творчески идеи, подходи и интерпретации, както по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда. Поставяне на теми и въпроси, свързани с общоевропейските ценности и подчертаващи богатството на културното многообразие в Европа.
Срокът за подаване на проекти е от 17 юли 2017 г. до 11 септември 2017 г., включително.  
Проектните предложения се подават само по електронен път на сайта на Столична програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg
През месец август ще се проведат ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ и безплатно обучение на кандидатстващите за електронно подаване на проекти и за подготовка на проекти. Подробна информация ще бъде публикувана допълнително на сайта на Столична програма „Култура“ – https://kultura.sofia.bg.

Столична прогтрама "Култура" 2018 г. - Презентация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.2017