Очаква се превишение до 100 микрограма на куб. метър на прахови частици на две от станциите в София

На 31 януари се очаква повишение на нивата на фини прахови частици във въздуха на две от градските станции. При норма от 50 mg/m3 за 24 часа очакването повишението ще е в границите 51 – 100 mg/m3.

За намаляване на замърсяването призоваваме жителите и гостите на София да ограничат движението на собствените си автомобили и да използват градски транспорт.

Призоваваме домакинствата, които се отопляват на дърва и въглища, при възможност да използват електрически уреди за отопление или друго екологично отопление.

Във връзка с очакваното превишение на нивата на прахови частици Столичната община  възложи на екипите, ангажирани с почистването на София, да мият улици и булеварди. 

https://www.sofia.bg/prognosis-fpch10
30.01.2018