Обявен е конкурс за длъжността директор на дирекция „Климат, енергия и въздух“

Във връзка с необходимостта от увеличение на експертния капацитет за работа по приоритетната за 2018 г. тема в плановете на Столична община – подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата, Столична община обявява конкурс за длъжността директор на новообособената с Решение № 757/2017 г. на СОС дирекция „Климат, енергия и въздух“.

В новата дирекция са структурирани два отдела – единият ще се занимава изцяло с предизвикателствата, свързани с качеството на въздуха в столицата, а вторият ще работи по темите "Климат и енергия". Общият брой на експертите в дирекцията е 12.

Освен директор, във връзка с постепенното попълване на експертния състав на дирекцията, в момента тече процедура за набиране на кандидатури и за позицията „началник-отдел“ в отдел „Климат и енергия“. Предстои обявяване на процедури и за експерти в двата отдела.

Обявите за всички конкурси можете да намерите тук: https://www.sofia.bg/jobs-advertisement

26.01.2018