Обява за набиране на проектни предложения за образователни институции, районни администрации, малки населени места и неправителствени организации, ангажирани с безопасност на движението по пътищата (БДП)

Съветът по безопасност на движението на децата в София към Столична община обявява сесия за набиране на проектни предложения за образователни институции, районни администрации, малки населени места и неправителствени организации, ангажирани с темата по безопасност на движението по пътищата (БДП).

Всички документи (процедура, обява, насоки и формуляр за кандидатстване) може да намерите на страницата на Столична община, Спорт и младежки дейности, Съвет по безопасност на движението на децата в София, Програма за дейността на Съвета по безопасност на движението на децата в София – https://www.sofia.bg/childrens-movement-safety-council

Кандидатите имат възможност да задават въпроси по електронна поща sbdds.sofia@abv.bg, но не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване 28 май 2021 г.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 28 май 2021 г. в рамките на работния ден,  в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33, до заместник-кмета на СО, направление „Транспорт и градска мобилност“ – Председател на СБДДС.

11.05.2021