Носители на стипендия за високи постижения в областта на спорта за 2021 г.


Съгласно утвърдена процедура в Столична община постъпиха 112 заявления за предоставяне на еднократна Стипендия за високи постижения в областта на спорта за ученици от столични училища от 1. до 12. клас (общински, държавни, частни), по повод 17 май Ден на българския спорт.

Със Заповед № СОА21-РД09-819/07.06.2021 г. на кмета на Столична община са определени носителите на Стипендията за 2021 г. завоювали високи постижения на Балкански първенства, Европейски първенства, Европейски купи, Световни първенства, Световни купи и Олимпийски игри, и международни турнири.

За повече информация: https://www.sofia.bg/scholarships-achievements-sport

 

09.06.2021