Научно-практическа конференция "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции"

Столична община и Национална спортна академия "Васил Левски" организират Научно-практическа конференция "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции".

Предстоящият форум ще се проведе през м. октомври 2017 г. в АУЛА на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Инициативата е част от Програмата "София – Европейска столица на спорта 2018 година" и отново ще постави акцент върху добрите практики, иновативните методи и педагогически идеи на учители от детска градина и училище, експерти, общественици, специалисти, ангажирани с физическото възпитание и спорта.

Актуални теми в Конференцията са ролята на физическото възпитание и спорта като превенция на насилието и агресията, превенция на отпадането от училище, приобщващо образование и подкрепа за личностно развитие на деца, ученици и младежи.

Конференцията "Добри практики в областта на здравословния начин на живот, физическото възпитание и спорта в образователните институции" се провежда в партньорство с Министерство на младежта и спорта, Регионално управление на образованието - София-град, Фондация "София - Европейска столица на спорта", Национално издателство за образование и наука "Аз Буки" и Българска национална телевизия.

Обява
Заявление
Оценяване на постъпили материали
Покана

                   

24.08.2017