Инвестиционно предложение за oсновен ремонт на мост над река Габровница до индустриална зона на с. Доброславци, район „Нови Искър”

Обява за инвестиционно предложение за Основен ремонт на мост над река Габровница до индустриална зона на с. Доброславци, район "Нови Искър".

 


Приложения:

Обява до заинтересованите лица и общественост;

Информация по чл.6, ал.1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС.

02.03.2017