Детска градина № 89 „Шарена дъга”, район "Средец"

 

Обява

относно провеждане на конкурс по документи за провеждане на допълнителни образователни дейности в Детска градина № 89 „Шарена дъга”, район "Средец"

Допълнителни образователни дейности на Детска градина № 89 „Шарена дъга”, район "Средец" за: футбол.

25.05.2018