Детска градина № 84 „Детелина“, район "Овча купел"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в Детска градина № 84 „Детелина“

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 84 „Детелина“, район "Овча купел", за: английски език, народни танци, футбол, приложни изкуства, художествена гимнастика.

01.08.2019