Детска градина № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности в ДГ № 68 „Ран Босилек”, район "Люлин"

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 68 „Ран Босилек” за: шах.

07.02.2018