Детска градина № 21 „Ежко-Бежко”, район "Искър"

 

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, извън основните форми на педагогическо взаимодействие

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 21 „Ежко-Бежко”, район "Искър", за: плуване, английски език.

12.08.2019