Детска градина № 138 „Приятели”, район "Връбница"


Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности за учебната 2018/2019 г.
 

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 138 „Приятели”,  район "Връбница", за: таекуондо.

16.11.2018