Детска градина № 123 „Шарл Перо”, район "Младост"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за осъществяване на допълнителни образователни дейности извън държавните образователни изисквания в ДГ 123 „Шарл Перо”, район "Младост"

Допълнителни образователни дейности на ДГ  № 123 „Шарл Перо” за: плуване.

09.03.2018