Детска градина № 110 „Слънчева мечта”, район "Подуяне"

Обява относно провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за учебната 2017/2018 г.

Допълнителни образователни дейности на ДГ № 110 „Слънчева мечта”, район "Подуяне", за: плуване.

22.01.2018