Програма „Навън“ - за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда - площадка „Мавзолей“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на нови правила на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда  – площадка „Мавзолей“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура".
 • Относно: Приемане на нови правила на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда  – площадка „Мавзолей“

По електронен път:

 • На електронна поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура".
 • Относно: Приемане на нови правила на Програма „Навън“ – за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда  – площадка „Мавзолей“

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 10.02.2021 г. до 23.02.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Дончо Христев, ст. експерт в дирекция „Култура“
 • Електронна поща: doncho.hristev@sofia.bgdko_so@mail.bg
 • Телефон: 02/937 72 45.

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.