Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“ с вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“ и
приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“

 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Йорданка Фандъкова – кмет на СО
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“ с вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО

По електронен път:

  • На ел. поща:  ogp@sofproect.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“  и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“ с вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 07.07.2020 г. до 06.08.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4729/1/23.06.2020 г. относно промяна на наименованието на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план“ и приемане на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софияплан“ с вносител Йорданка Фандъкова – кмет на СО

5. Координати за връзка:

  • Любомир Георгиев – директор на Общинско предприятие „Софпроект – общ градоустройствен план"; ogp@sofproect.com

6.Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.