Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ)

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: Ботьо Ботев, Силвия Христова, Милка Христова, Грети Стефанова, Карлос Контрера, Васко Тодоров, Борислав Иванов и Борис Бонев – общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

По електронен път:

 • На ел. поща:  sstoyanova@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 22.06.2020 г. до 22.07.2020 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4993/22.06.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

5. Координати за връзка:

 • Станислава Стоянова – директор на дирекция „Секретариат на СОС“
 • Тел. за връзка: 02/9377401
 • Ел. поща: sstoyanova@sofia.bg 

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.