Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

"Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронтофис
  • На вниманието на: Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска дейност“
  • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на Столичен общински съвет.

По електронен път:

  • На ел. поща: r.davidova@sofia.bg
  • На вниманието на: Дончо Барбалов – зам. кмет „Финанси и стопанска дейност“
  • Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

2. Форма на обществена консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 26 юни 2019 г. до 25 юли 2019 г.

4. Съдържание на документацията: 

5. Координати за връзка:

  • Росица Василева Давидова – гл. специалист в дирекция „Общински приходи“
  • Телефон за връзка 02/9041281
  • Ел. поща: r.davidova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вид, в който са постъпили.