Наредба за предоставяне на социалните услуги "Асистенти за независим живот"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

„Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне
на социалните услуги „Асистенти за независим живот”

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

  • на хартиен носител: гр. София, ул. „Княгиня Мария-Луиза“ № 88, ет.5, ст. 508 – деловодство;
  • по електронен път: на ел. поща: s.markova@sofia.bg

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 11.06.2019 г. до 12.07.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Силвия Грънчарова-Маркова – ст. юрисконсулт в дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“
  • Тел. за връзка: 02/8035922
  • Ел. поща: s.markova@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.