Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: 

Проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община,
към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и
използване от съответната етажна собственост  

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис
 • На вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев - общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.

по електронен път:

 • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg;  ir.dimitrov@sofia.bg
 • На вниманието на: В. Мицов, И. Велков, С. Витков и С. Славчев - общински съветници
 • Относно: Обществени консултации по проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя  – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни, от 18.02.2019 г. до 19.03.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА19-ВК66-1153/11.02.2019 г. относно проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост;
 • Проект на решение.

5. Координати за връзка:

 • Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка 02/9377338
  Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • Иво Руменов Димитров  - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка 02/9377599
  Ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОСТЪПИЛИ СТАНОВИЩА ОТ: