Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по проект Наредба за  изменение и допълнение на
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи
и за рекламната дейност  на територията на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на  Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и
монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София,  ул. „Московска " № 33, партер - Фронт офис
 • На вниманието на: Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общ. съветници
 • Относно: Обществена консултация по проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

По електронен път:

 • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • На   вниманието   на:   Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общ. съветници
 • Относно: Обществена консултация по проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни от 21.11.2018 г. до 05.12.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка: 

 • Виолета Юриева Захариева - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС"
 • Тел. за връзка 02/9377338
 • Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ:

 1. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (публикувано на 04.12.2018 г.)
 2. "Аутдор Нетуърк" ООД (публикувано на 05.12.2018 г.)
 3. "Маунт Тийм" ЕООД (публикувано на 05.12.2018 г.)
 4. "Фронери" (публикувано на 05.12.2018 г.)
 5. "Зак Аутдор" ООД (публикувано на 05.12.2018 г.)
 6. инж. Таня Василева (публикувано на 05.12.2018 г.)
 7. Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи  дейността си от преместваеми и мобилни обекти (публикувано на 05.12.2018 г.)