Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за периода 2019 – 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Програма на Столична община за
превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

По електронен път:

 • На ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Програма на Столична община за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Столичната община 2019 – 2023 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • от 13.11.2018 г. до 13.12.2018 г. включително.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Огнян Лютаков и Георги Георгиев - юрисконсулти в дирекция „Здравеопазване“
 • Тел. 02 981-10-39
 • Е-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.