Стратегия „Споделена визия“ (2018 – 2025)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, пл. Славейков № 4
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
  • Относно: Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)

По електронен път:

  • На ел. поща: dko_so@mail.bg
  • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
  • Относно: Приемане на СТРАТЕГИЯ „СПОДЕЛЕНА ВИЗИЯ“ (2018-2025)

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации 

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 31.07.2018 г. до 31.08.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Надежда Семова, ст. експерт в дирекция "Култура"
  • Ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.