Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и
в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: e.ilieva@sofia.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект на на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • от 18.01.2018 г. до 06.02.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА18-ВК66-412/17.01.2018 г. относно отмяна на Решение № 72 по Протокол № 28 от 09.02.2017 г. на Столичен общински съвет, с което е приета Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община и проект на решение, с което се приема Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
 • Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община
 • Мотиви към проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

5. Координати за връзка:

 • Елка Илиева – главен експерт в Дирекция „Образование”
 • Тел. за връзка 02/8468458
 • Ел. поща: e.ilieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

 1. Становище на Елена Георгиева (публикувано на 23.01.2018 г.)
 2. Становище на Стефана Дечева (публикувано на 23.01.2018 г.)
 3. Становище на група загрижени майки за здравословната среда в детските градини и училища (публикувано на 23.01.2018 г.)
 4. Становище на Аксения Димова (публикувано на 23.01.2018 г.)
 5. Становище на Яна Николова (публикувано на 26.01.2018 г.)
 6. Становище на Мая Кръстева (публикувано на 29.01.2018 г.)
 7. Становище на Валя Иванова (публикувано на 30.01.2018 г.)
 8. Становище на Д. Иванова (публикувано на 31.01.2018 г.)
 9. Становище на Петя Иванова-Димитрова (публикувано на 01.02.2018 г.)
 10. Становище на сдружение "Настоящи и бъдещи майки" (публикувано на 01.02.2018 г.)
 11. Становище на сдружение "Аутизъм днес" и фондация "Стъпка за невидимите деца на България" (вх. № СОА18-ВК66-412-[3]/24.01.2018 г., публикувано на 01.02.2018 г.)
 12. Становище на Андреана Славинска (публикувано на 05.02.2018 г.)
 13. Становище на Петър Делчев (публикувано на 05.02.2018 г.)
 14. Становище на Марина Иванова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 15. Становище на Милена Аначкова (публикувано на 05.02.2018 г.)
 16. Становище на директори на детски градини от район "Витоша" (публикувано на 06.02.2018 г.)
 17. Предложения от Инициативен комитет - Горна баня (публикувано на 08.02.2018 г.)
 18. Становище от Мая Кръстева (публикувано на 08.02.2018 г.)
 19. Становище от Миряна Кирова (публикувано на 08.02.2018 г.)
 20. Становище от Вероника Бенчева (публикувано на 08.02.2018 г.)

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван проект на Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община