Проект на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ-СПИН

Проект на Правилник за дейността на местен обществен комитет по превенция и контрол на ХИВ/СПИН

Публикувано на: 06.12.2012 г.

Вносител: Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

06.12.2012