Проект за изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения

Проект за изменение на текста на чл. 9, ал. 2 от договор за наем, представляващ Приложение към Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 14.05.2012 г.

Вносител: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика

Доклад, Проект за решение

14.05.2012