Проекти на Правилници за вътрешния ред в центърове за временно настаняване на бездомни хора

Проекти на Правилници за вътрешния ред в Център за временно настаняване "Света София", Център "Свети Димитър" и Център за настаняване на бездомни хора

Публикувано на: 02.12.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

02.12.2011