Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на СО

Проект за изменение на чл. 51, ал.5 и Приложение № 11 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 15.07.2010 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

15.07.2010