Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

Публикувано на: 19.05.2010 г.

Вносители: Юлия Ненкова - заместник-кмет на Столична община, Ралица Стоянова - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

19.05.2010