Два дни остават до крайния срок за подаване на декларации от фирмите, които искат да плащат такса смет според генерираното количество

Само два дни остават до крайния срок – 30 ноември, в който фирмите, които искат през 2019 г. да плащат такса смет според генерираното количество отпадък, трябва да подадат декларация в дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община. В противен случай таксата смет за бизнеса през 2019 г. е по 10 промила върху отчетната стойност на имотите, напомни зам.-кметът на София Дончо Барбалов. 

Единият вариант е фирмите да сключат договор с общината по чл. 23 от Наредбата за местните такси за определен брой съдове за смет и брой извозване на седмица. Цената на контейнерите за 2019 г. е 1340 лв. за един бобър, 1100 литра, с извозване веднъж седмично.

Другият вариант е по чл. 24 от Наредбата – фирмите сключват договори директно с компании, лицензирани да извозват отпадъци, за което също трябва да подадат декларации в дирекция "Икономика и търговска дейност" на СО до 30 ноември.

През 2018 г. общо над 6700 фирми в София се възползваха от тези възможности да плащат такса смет според количеството отпадък. https://www.sofia.bg/taxes-messages

За собствениците на жилищни недвижими имоти таксата смет остава както през м.г. – по 1,6 промила върху данъчната оценка. Срокът за плащане без лихва на последната вноска за такса битови отпадъци също изтича на 30 ноември, напомнят данъчните. След това започват да се начисляват лихви върху дължимата сума.

Промените в закона, с които ще се въведе облагане според количеството отпадък за всички граждани и фирми собственици на имоти, са отложени за 2022 г. Причината е, че през 2021 г. НСИ ще извърши планираното преброяване на населението, което ще уточни броя на ползвателите на услугите. 

Крайният срок за плащане на годишния данък сгради и данък МПС за граждани и фирми беше 31 октомври и върху неплатените задължения вече се трупат лихви, напомниха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

Плащане на местни данъци и такси може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице. Всички каси разполагат с ПОС устройства за плащане с дебитни или кредитни карти. Друга възможност е по банков път или през интернет страницата на Столична община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf

 

 

28.11.2018