Столичната община публикува информация за всички разплащания за четвърти пореден месец през 2024 г.

Столичната община публикува информация за всички извършени разплащания, които е направила, за четвърти пореден месец през 2024 г.
Направените плащания през април 2024 г. са в размер на 135.5 млн. лв. и Столичната община е заредила лимити за финансиране на разплащания на разходи на районните администрации за 100.3 млн. лв., а към второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – 28,5 млн. лв.

Отново публикуваме информация за всички заредени лимити за разплащания на разходи към районните администрации и към всички второстепенни и третостепенни разпоредители на средства – дирекции и предприятия под управлението на Столична община. По този начин искаме да насърчим районните администрации и общинските дружества, чийто принципал е Столичният общински съвет, също да предприемат стъпки за информиране на гражданите за какво се разходват парите на София.

Гражданите на София заслужават да знаят как се разходва публичен ресурс. Държим на прозрачността, защото това са парите на всички нас – софиянци, а общината само ги управлява.

Детайли за разплащанията на общината и заредените лимити в машинно четим формат можете да намерите тук.