Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

​​​​ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-1556/08.02.2023 год. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на писмени консултации с предмет:

Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

 На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Карлос Контрера, Владимир Митов, Михаил Петров – общински съветници;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. СОА23-ВК66-1556/08.02.2023 год. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община; patrioti.za.sofiya@gmail.com

По електронен път:

  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. СОА23-ВК66-1556/08.02.2023 год. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 10.02.2023 г.  до  13.03.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:


6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.