Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община;
 • Относно: Приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028 г. 

По електронен път:

 • На електронна поща debt.strategy@sofia.bg
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община;
 • Относно: Приемане на Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028 г. 

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 05.06.2023 г. до 04.07.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА23-ВК66-5378 от 02.06.2023 г.
 2. Проект на решение за Приемане на Стратегия за управление на дълга Столична община 2024 – 2028 г. 
 3. Проект на Стратегия за управление на дълга Столична община 2024 – 2028 г. 

5. Координати за връзка:

 • Мая Василева – главен експерт в дирекция „Финанси“
 • тел. 02/93-77-471, e-mail: mvasileva@sofia.bg@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.