Стратегия за развитие на културата „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. "Московска" № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-жа Малина Едрева, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие;
 • Относно: Приемане на Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

По електронен път:

 • На ел. поща: dоncho.hristev@sofia.bg
 • Относно: Приемане на Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 23.05.2023 г. до 23.06.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4993/23.05.2023 г. относно Приемане на Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.
 2. Проект на решение
 3. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие на културата „София – Творческа столица 2013 – 2023 г.“
 4. Стратегия „Културата и изкуствата – новата енергия за устойчиво развитие на София“ 2023 – 2033 г.

5. Координати за връзка:

 • Дончо Христев, старши експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • ел. поща: doncho.hristev@sofia.bg,  телефон: 02 9377 245.

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.