Столична община (СО) обявява Заповед № СОА24-РД40-2/26.01.2024 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-98/03.07.2023 г., с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-86/04.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост  (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА24-РД40-2/26.01.2024 г. г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-98/03.07.2023 г., с която е изменена Заповед № СОА23-РД40-86/04.05.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот (издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1), находящ се в район „Овча купел” по плана на гр. София и попадащ в обхвата на обект: „Ул. „Николай Хрелков“ в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район „Овча купел“, гр. София:

    Заповед № СОА24-РД40-2/26.01.2024 г.
    Заповед № СОА23-РД40-98/03.07.2023 г.
    Заповед № СОА23-РД40-86/04.05.2023 г.

02.02.2024