Столичната община обявява 13 бр. заповеди на кмета на СО за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „УПИ I-„за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона B17”, район „Сердика“


На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 13 бр. заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „УПИ I-„за училище“, кв. 8-б, м. „ГГЦ – зона B17”, район „Сердика“.


Заповед № СОА23-РД40-20/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-21/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-22/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-23/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-24/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-25/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-26/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА23-РД40-27/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-28/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-29/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-30/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-31/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Заповед № СОА23-РД40-32/17.02.2023 г. на кмета на Столична община

 

09.03.2023