Програма „София – град на младите и активните“

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Програма „София – град на младите и активните“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-н  Мирослав Боршош – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“;
 • Относно: Приемане на Програма „София – град на младите и активните"

По електронен път:

 • На ел. поща: m.goncheva@sofia.bg
 • На вниманието на: г-н Мирослав Боршош – заместник-кмет по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“
 • Относно: Програма „София – град на младите и активните"

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 13.03.2023 г. до 27.03.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Мария Гончева – началник-отдел „Младежки дейности“,
 • тел: 0889 455 280 ;
 • e-mail: m.goncheva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.