Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на СО

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на Столична община


1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Карлос Контрера, Михаил Петров, Владимир Митов, Димитър Антов, Борислав Иванов, Румен Русев – общински съветници от ПГ "Патриоти за София" в Столичен общински съвет;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4272/27.04.2023 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на Столична община;

По електронен път:

  • На вниманието на: Марияна Грънчарова, ел. поща: patrioti.za.sofiya@gmail.com
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4272/27.04.2023 г. относно приемане на Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждане на деца на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) календарни дни – от 16.05.2023 г. до 15.06.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 

ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ: